NLP ja intuitiivinen ohjaus

Ihmiset voivat muuttaa elämiensä ulkoisia aspekteja muuttamalla sisäisiä asenteitaan William James

NLP ja intuitiivinen ohjaus

Mitä NLP ohjaus on?

NLP ohjausta voisi kutsua "lyhytterapiaksi", missä käytetään työvälineinä keskustelua sekä NLP:n menetelmiä ja harjoituksia. Näiden avulla on mahdollista tehdä muutoksia omaan ajatteluun ja omaan suhtautumiseen, joka taas vaikuttaa laajemmin omaan hyvinvointiin. NLP:n avulla löytää usein uusia näkökulmia ja katsantotapoja. Ajatus selkeytyy ja tavoitteet tarkentuvat, kun häiritseviä asioita saa pois mielestä. Laajemmin NLP:n avulla itseä tutkiessa ja harjoituksien avulla voi päästä kokonaan eroon häiritsevistä ajatus- tai käyttäytymismalleista. Kannattaa ajatella, että mitä haluaa ja että mikä on mahdollista. NLP:n avulla moni asia tuntuu helpommalta ja samalla itsetuntemuksesi lisääntyy.


NLP ohjausta voi käyttää

 • Elämänmuutostilanteisiin, kuten ammatin- tai alan valintaan
 • Ihmissuhteiden haastaviin tilanteisiin, erotilanteisiin
 • Vuorovaikutuksen haastaviin tilanteisiin
 • Tavoitteiden saavuttamiseen, itsen motivointiin
 • Ahdistusten ja pelkojen sekä tunnetilojen käsittelyyn
 • Uskomusten muuttamiseen
 • Menneiden asioiden ja tunteiden käsittelyyn
 • Haastaviin tilanteisiin, kuten esiintymiseen, työpaikkahaastatteluun tms.
 • Itsensä kehittämiseen, henkiseen kehitykseen
NLP:n menetelmiä voi kokeilla mihin tahansa asiaan tai tilanteeseen, mihin haluaa muutosta. Monesti asioihin ei voi vaikuttaa, mutta omaa suhtautumistapaansa voi muuttaa.

Pitkäkestoisemmat valmennusjaksot:

 • Kun haasteita on samalla kertaa enemmän
 • Suuremmat tavoitteet jollakin elämänalueella
 • Teemme selkeän suunnitelman
 • Etenemme voimavarojen mukaan

Yksi hyvä mahdollisuus tehdä pidempi matka itseen ja tähän menetelmään on osallistua 16 työpäivää kestävään NLP Practitioner eli NLP peruskoulutukseen. Voit tutustua syksyllä 2014 alkaviin NLP-koulutuksiin tästä linkistä.

Varsinaisten NLP-menetelmien ohella käytän myös muita hyväksi koettuja menetelmiä, kuten rentoutusta ja mielikuvaharjoittelua. Myös Brandon Baysin kehittämä Matka-menetelmä on tunneasioihin vaikuttava vahva harjoitus ja ho'oponopono anteeksiannon menetelmänä tai tietoisen läsnäolon tai muiden ajattelu-ja käyttäytymise mallien muuttamiseen vaikuttavia menetelmiä käytän laajasti.

Vastaanotto Lappeenrannan linnoituksessa

Otan vastaan asiakkaita Aurinkokallion hoito- ja olohuoneessa Lappeenrannan linnoituksessa. Paikkana Lappeenrannan Linnoitus, Kristiinan työtuvat, Katariinantori 6.  Katariinan torin takana olevassa punaisessa pitkässä talossa toinen ovi oikealta, käänny eteisen jälkeen heti vasemmalle.

Varaathan aikasi etukäteen: Jaana Kallio puh. 040 527 3126 tai jaana.aurinkokallio@gmail.com