Ihmistuntemus ja vuorovaikutus

- Elämä on jakamisen arvoista -

Ihmistuntemus ja vuorovaikutus

HYVINVOINTIOHJELMAT: IHMISTUNTEMUS JA VUOROVAIKUTUS

Toisten tunteminen uusista näkökulmista

- LEIKKI - LUONTO- RENTOUTUMINEN -

Saamme edistää toistemme tuntemista uusien näkökulmien, mukavien ja mieltä aktivoivien harjoituksien avulla. Monesti tämä ohjelma tuo näkökulmineen iloa ja huumoria. Tämän kautta voi löytyä uusia puolia jo tuttuunkin ryhmään. Alustava ohjelma:

 • Mistä olen tullut, tutustumisleikki sanallisesti tai pantomiimina
 • Minkälaisin energioin yleensä toimin, ohjattu harjoitus. Saat kuvan omista vahvoista sekä ryhmän muiden jäsenien vahvoista puolista
 • Ohjattu harjoitus. Luontoelementit (maa-ilma-vesi-tuli) ja minä
 • Matka rentouttaviin mielimaisemiin

Ohjelman kesto n. 2 h.  

Tämä pidetty ohjelma sopii hyvin alle 20 hengen ryhmille. Osan ohjelmasta voimme järjestää ulkona. 


Aistien ja aivojen puoliskojen käyttäminen

AIVOT - IHMISTEN KÄYTTÄYTYMISMALLEJA - ERILAISUUDEN HYVÄT PUOLET

Eroamme toisistamme geneettisesti ja aivojen rakenteen osalta hyvin vähän. Käyttäytymisemme eroaa toisistamme esimerkiksi siinä, miten käytämme aivopuoliskojamme ja aistejamme. Teemme mielenkiintoisen testin, joiden avulla ryhmän jäsenet voivat oppia tuntemaan itseään sekä toisiaan paremmin. Voimme saada selityksiä sille, miksi toinen käyttäytyy niin kuin käyttäytyy. Saamme konkreettisia esimerkkejä ihmisten erilaisuudesta ja näiden toimimisesta yhdessä. Alustava ohjelma:

 • Ajatuksia ja esimerkkejä aivojen puoliskoista ja niiden eroista
 • Testi, miten toimin erilaisissa tilanteissa
 • Testin tuloksen jakaminen ja keskustelua ryhmän kanssa
 • Harjoitus: aivopuoliskot lattialla, miten voin ajatella laajemmin
 • Yhteenveto ja ideoita

Ohjelman kesto n. 1,5 h. 

Pidemmällä ja yksityiskohtaisemmalla testillä tarvitsemme noin tunnin verran lisäaikaa. 

Tämä ohjelma sopii eri kokoisille ryhmille. Antaa konkreettisia esimerkkejä ihmisten erilaisuudesta ja näiden toimimisesta yhdessä.Erilaiset tavat toimia ja ajatella

IHMISET, ASIAT VAI TOIMINTAANKO VAAN?

Joku ihminen kohdistaa työssään huomion asiaan, toinen tekemiseen ja kolmas ihmisiin. Eroamme myös monen muun tekijän suhteen. Voimme saada selityksiä sille, että miksi toinen käyttäytyy niin kuin käyttäytyy. Ehkä fokus tai motivaatio on erilainen, kun toinen toimii toisin kuin odotamme. Kun haluaa oppia tuntemaan erilaisuutta, on hyvä uskaltaa hypätä hetkeksi itselle vieraampaan ajattelutapaan. Alustava ohjelma:

 • Alustus aiheesta esimerkkeineen
 • Testi ja sen purkaminen
 • Harjoitus tai kaksi, ryhmän koosta riippuen
 • Yhteenveto ja ajatuksia eri tavoista ja niiden hyödyntämisestä

Ohjelman kesto n. 1,5 h. 

Tämä ohjelma sopii eri kokoisille ryhmille. Antaa konkreettisia esimerkkejä ja näkökulmia ihmisten erilaisiin tapoihin toimia ja ajatella. Hyvä tapa tutustua toisiin paremmin.Yllä olevin ohjelmien Hintaesimerkit tästä. 

Kaikista yllä olevista ohjelmista on saatavana lyhemmät tai pidemmät ohjelmaversiot. Minimilaskutus on tunnin verran. 


Yhteydenotot: Jaana Kallio puh. 040 527 3126 tai jaana.aurinkokallio@gmail.com  tai ota yhtettä linkin kautta