Henkisen kehittymisen ohjaus ja valmennus

Kaikilla meillä on oma, ainutlaatuinen oma tie - se on henkinen tie

Henkisen kehittymisen ohjaus ja valmennus

Henkisellä polulla on monia haasteita ja olen itse kokenut vuosikymmenien tiellä myös monia. Takana innostunutta henkisen tien opiskelua ja kokeilua jo reilut 30 vuotta. Nyt uusi aika tuo paljon erilaista ja tie on nopeampi, tilanteet ja haasteet uudentyyppisiä, vaikka moni vanha asia pysyykin. Läsnäolo, oman kehon kuuntelu ja intuition seuraaminen ovat nyt entistä tärkeämmässa asemassa. Emme enää voi luottaa juurikaan ulkopuolisiin näissä asioissa, kun oman tien kulkeminen vaatii itseltä jokapäiväistä tunnustelua ja kuuntelua. Opetan mielelläni toisille, miten tämä sisäinen kuuntelu tapahtuu, miten ohjaukseen voi luottaa.

Lähes kaikki asiat lähtevät meistä itsestämme, asenteistamme, mielestämme. Myös nämä henkiset asiat. Kunnioitan jokaisen omaa vakaumusta ja uskontoa tai vapautta olla uskomatta. Henkiset asiat, ihmisuhteet ja omien tunteiden käsittely kulkevat käsi kädessä. Se mitä ajattelen, vaikuttaa, se mitä koen, se minkälaiset käyttäytymisen mallit olen omaksunut. En ole virheellinen, eivätkä muutkaan ole. Vain mallit, mitkä olemme omaksuneet tai oppineet, eivät useinkaan tue henkistä polkuamme. Voin auttaa ja lähteä opastamaan sinun arvojesi ja vakaumustesi pohjalta. 

Monesti asiakkaani ovat saaneet apua tällaisiin tilanteisiin:

 • Henkiset kanavat aukeavat liian nopeasti tai hyvin hitaasti 
 • Tulee pelkotiloja, ikäviä henkiä tai häiriöitä henkimaailmasta
 • Oma tie ja hyvinvointi eivät kohtaa
 • Haluat päästä eteenpäin henkisellä polullasi
 • Sinulla on kykyjä, mutta et osaa yksin viedä asioita eteenpäin
 • Tarvitset keskustelu- tai meditointiapua
 • Yhteys oppaisiin, enkeleihin, henkimaailmaan
 • Haluat harjoitella intuition käyttöä, automaattikirjoitusta, viestien välitystä, toimimista henkisenä tai hoitamisen kanvana
 • Tuntuu siltä, ettei kyvyistä ole mitään hyötyä
 • Jotkut läheiset ihmiset vievät sinulta energiaa
 • Maailma on liian raskas paikka henkiselle ja herkälle ihmiselle
 • Miten voin suojautua, menettämättä myötätuntoa tai empaattisuutta
 • Lapset ja nuoret - heidän avoimuus ja henkisyys


Menetelminä käytetään usein näitä:

 • Oman kehon kuuntelun opettelu
 • Maadoittuminen
 • Puhdistuminen, hyväksyminen, irtipäästäminen
 • Anteeksianto itselle ja muille
 • Menneisyyden vaikeiden asioiden ja tunteiden käsittely
 • Erityyppiset harjoitukset eri tilanteisiin
 • Yhteiset hiljentymiset ja kanavoinnit
 • Intuitiivisen hoitamisen menetelmät
 • Chakrojen tasapainotukset
Voit tulla henkiseen ohjaukseen tai valmennukseen, yksin tai yhdessä tai vaikkapa pienellä ryhmällä. 
Hinnaltaan tämä on samanhintainen kuin NLP ja intuitiivinen ohjaus.

Myös pienryhmiä voidaan perustaa, jossa käymme näitä asioita tai ryhmän tärkeitä asioita yhdessä läpi ja opimme uutta.

Jaana saa kiinni puh. 040 527 3126 tai jaana.aurinkokallio@gmail.com tai ota yhteyttä linkin kautta.